Blackout Poetry 2 coverbillede

Blackout Poetry 2

mellemtrin, udskoling

En tilfældig side fra en gammel bog er udgangspunktet for Blackout Poetry. Her eksperimenterer eleverne at omskabe en hvilken som helst tekst til et poetisk og smukt udtryk – og en interessant sidegevinst er, at de tænker over sprog – ordklasser, sætningsled, lyd, rytme osv. undervejs.

Aktiviteten kan afvikles på en lektion eller to, og den tages op igen og igen. Derfor er den også velegnet i vikarsituationer.

Udskriv forløbet
Vis forløbet

Forhåndvisning af aktivitet